Tel: xxxxx xxxxxxxxxx | Mail: info@domain.comMądrość Syracha (Eklezjastyk) - Łaska opamiętania

Data Modyfikacji:  |  Utworzony przez Właściciela

14:1 bjw- Błogosławiony mąż, który się nie potknął w słowie ust swoich, i nie jest trapion frasunkiem grzechu.
14:2 bt- Szczęśliwy, którego własna dusza nie potępia, i ten, kto nie stracił nadziei.
14:20 bt- Szczęśliwy mąż, który się troszczy o mądrość i który rozumnie się zastanawia,

15:1
bwp- Tak właśnie postępuje każdy bogobojny, a ten, kto trzyma się prawa, już posiadł roztropność.
bt- Ten, który Pana się boi, będzie tak czynił, a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość.
bjw- Kto się Boga boi, będzie czynił dobrze: a kto się trzyma sprawiedliwości, dostanie jej,

15:7
bwp- Głupcy nigdy jej nie posiądą, czyniący nieprawość nigdy jej nie zobaczą.
bt- Bezrozumni ludzie jej nie posiądą i nie ujrzą jej grzesznicy.
bjw- Ludzie głupi nie dostaną jej, a baczni ludzie zabieżą jej: ludzie nie oglądają jej, bo daleko jest od pychy i zdrady.

15:10
bwp- Bo mądrość jest chwały odwiecznej wyrazem i tylko mądrym może Pan kierować.
bt- Albowiem w mądrości można wypowiedzieć hymn pochwalny, a Pan nim pokieruje.
bjw- Abowiem od Boga poszła mądrość, bo przy mądrości Bożej stać będzie chwalą, i rozmnoży się w usciech wiernego, a panujący da mu ją.

15:11
bwp- Nie mów, że to Pan sprawił, iż zacząłeś grzeszyć, bo On nigdy nie czynił tego, co budzi w Nim odrazę.
bt- Nie mów: To przez Pana odstąpiłem, czego bowiem On nienawidzi, tego nie uczyni.
bjw- Nie mów: przez Boga nie jest przy mnie: bo czego on nienawidzi, nie czyń,

16:24
bwp- Posłuchaj mnie, mój synu, zatroszcz się o mądrość i weź sobie do serca wszystkie moje słowa.
bt- Słuchaj mnie, dziecko, i posiądź wiedzę, a do słów moich przyłóż się sercem!
bjw- Słuchaj mię synu mój, a ucz się nauki rozumu, a słowa moje uważaj w sercu twojem:

19:20
bwp- Cała mądrość – to nic innego tylko bojaźń Pana, w mądrości zaś najważniejsze wypełnienie Prawa.
bt- Cała mądrość – to bojaźń Pańska, a w całej mądrości jest wypełnianie czynem Prawa.
bjw- Jest złość a w niej przeklęctwo: i jest głupi, któremu schodzi na mądrości.

19:22
bwp- Poznanie zła – to jeszcze nie mądrość, słuchanie zaś rad grzeszników – to nie dowód rozsądku.
bt- Nie jest mądrością przewrotna umiejętność i nie ma roztropności w radzie grzeszników.
bjw- Jest chytrość osobliwa, a nie sprawiedliwa.

19:23
bwp- Jest rodzaj postępowania, który budzi odrazę, głupcem zaś okazuje się ten, kto nie korzysta z mądrości.
bt- Bywa przemyślność, jednakże wstrętna, i bywa głupiec, który gorzej na mądrości wychodzi.
bjw- I jest który wypuszcza słowo pewne, powiadając prawdę. Jest który się złośliwie korzy, a wnętrzności jego są pełne zdrady:

19:24
bwp- Lepiej jest być mniej mądrym, a bojącym się Pana, niż obfitować w roztropność, ale łamać prawo.
bt- Lepszy jest mniej zdolny, ale bogobojny, niż bardzo mądry, co przekracza Prawo.
bjw- A jest który się nazbyt zniża od wielkiej pokory: l jest który skłania oblicze swe, i czyni, jakoby nie widział czego niewidziane:NewsLetter Sign Up !

Please enter your Email and Name to join.

Digital Newsletter

To unsubsribe please click here ».