Tel: xxxxx xxxxxxxxxx | Mail: info@domain.comWedług Hermenutikosa MĄDROŚĆ to struktura prawdy

Data Modyfikacji:  |  Utworzony przez Właściciela

1.1 Według Hermenutikosa MĄDROŚĆ to struktura prawdy, której obfitość można znaleźć np. w św. Biblii, i odwagi zrozumienia karności. Nauka mądrości została stworzona przed boskim planem stworzenia ludzkości (jego miejsca, znaczenia, i przyszłości), i znalazła uznanie u Boga, a Duch Święty wylewa ją stosownie do próśb. Aby być mądrym nie powinno się zabijać własnej duszy, żyjąc w grzechu.

1.1.1 Minimalna moralność, która powinna być przestrzegana, została podana Mojżeszowi (dekalog - moralna mądrość), obranie tych reguł za wartość nadrzędną daje to, czego dla nas pragnie Bóg. W takim prostym i wystarczającym ujęciu, otrzymujemy specyficzne zrozumienie, które wcielane w życie (nie wystarczy być mądrym, trzeba jeszcze z mądrości korzystać - Cyceron), jak każdy czyn, powraca do swego źródła. Jeśli wybieramy mądrość, to należy wiedzieć, że owoce mądrości są trwałe, a umiłowanie jej, poprzez rozmyślania o jej prawidłach, prowadzi do stanu, jak to zwą Buddyści - oceanu mądrości, który sprawia, że odnajdujemy odpowiedzi na stawiane pytania. Przypominam, że mądrość przynosi owoc, owoc trwały, który pochodzi z drzewa życia, nawodnianego Duchem Świętym. Tak więc, raz osiągnięta, sprawia, że decyzje podejmowane przez człowieka, okazują się słuszne, zarówno teraz jak i potem, a także podobają się Bogu, który błogosławi (błogosławieństwo Boga jest koniecznie potrzebne). Wejście na drogę mądrości wiąże się z pokutą za grzechy. W zależności od człowieka, ale z reguły przynosi bolesną naukę.

1.1.2 Bóg w swoich świętych księgach przedstawia problemy, proroctwa i kluczowe własności mocy; daje również wskazówki. Np. jest stwierdzone, że mądrość może rozpoznać mędrzec, a to może za sprawą (termin psychologiczny) projekcji, rozumnym przychodzi to po namyśle - czas plus wiedza, a kłamca (wg św. Biblii) jej nie rozpozna, bo jego drogi są kręte, a drogi mądrości proste. W tym miejscu odsyłam do św. Biblii po wskazówki jakie działania podjąć. Nie należy też gardzić inną lekturą (lub jakimikolwiek innymi wytworami ludzkimi), której doświadczanie prowadzi do pełniejszego wejrzenia, i wyrobienia sobie właściwego poglądu. Pamiętajcie zapamiętać jest łatwiej niż zrozumieć, owoc musi dojrzeć - zbiory mają swój wyznaczony przez Boga czas. Własny instynkt nie jest ani dobry, ani zły - ta sama droga prowadzi w górę i w dół. To, co otrzymujemy potem, za trud i cierpienie, zwie się rozeznaniem, a początek i koniec się łączą i otrzymujemy szczyt - strach przed Bogiem.

1.1.3 Samouctwo w tym zakresie można przewyższyć nauczycieli, lecz ta droga jest bardzo trudna i prosta - patrz Biblia Tysiąclecia (Syrach). Psychologia uczy, że człowiek uczy się szybciej, czerpiąc wiedzę wszelkimi sposobami, tak więc należy wybierać mądrze, 1/1000 jest mędrcem (statystyka biblijna), i nie chodzi tu o geniusz ludzki, który posiada 0,13% populacji. Wyciągając wniosek - z dotychczas padających faktów - stwierdzam, z całą stanowczością, że to, co służy innym, nie koniecznie jest dobre dla ciebie, i na pewno w młodym wieku - jeśli inaczej nie potrafisz - przewodnik jest dobry, bo samodzielne wynajdywanie przysłów lub znaczenia już znanych - ich jawnego jak i zakrytego - znaczenia, jest nie lada myśleniem (stwierdzenie Salomona). Kończąc dodam - co jest konieczne - nadużywanie lub błędne, lub nie ścisłe, lub pochopne myślenie - tym bardziej wypowiadanie się, prowadzi do błędów życiowych, a te są drogie, lub bardzo drogie. Słowo nie równa się słowu (dwa plus dwa równa cztery) / (dwa razy dwa równa się...). Pragnieniem mędrca jest słuchacz, pragnieniem Salomona pokój, pragnieniem przysłów rozumienie, pragnieniem książek czytanie, pragnieniem pieniędzy, to aby je podnieść. Nie wstydź się pragnień, lecz nieumiejętności ich spełnienia, jeśli chcesz mądrości, szukaj jej jak skarbów, jeśli szukasz światła księżyca, to nie pacz w kałużę.

1.1 Według Hermenutikosa MĄDROŚĆ to struktura prawdy, której obfitość można znaleźć np. w św. Biblii. Nauka mądrości powstała jako pierwsza i ma uznanie wśród wszystkich ludzi. Aby być mądrym nie powinno się zabijać własnej duszy, żyjąc w grzechu. Minimalna mądrość, która powinna być przestrzegana, została podana Mojżeszowi. W takim prostym ujęciu MĄDROŚĆ to: specyficzna wiedza, która wcielana w życie, jak każdy czyn, powraca do swego źródła. Owoce mądrości są trwałe, i umiłowanie jej, poprzez rozmyślania o jej prawidłach, prowadzi do stanu , jak to zwą Buddyści - oceanu mądrości. Należy w tym miejscu - na zakończenie - dodać, że mądrość przynośi owoc, owoc trwały, który pochodzi z drzewa życia, nawodnianego Duchem Świętym. Tak więc, raz osiągnięta, sprawia, że decyzje podejmowane przez człowieka, są słuszne, zarówno teraz jak i potem, a także podobają się Bogu, który błogosławi. Mądrość może rozpoznać mędrzec, a to za sprawą (termin psychologiczny) projekcji, rozumnym przychodzi to po namyśle, a kłamcy (wg św. Biblii) nie przypomni sobie o niej. W tym miejscu odsyłam do św. Biblii po wskazówki jak ją posiąść. Nie należy też gardzić inną lekturą. Samouctwem można przewyższyć nauczycieli, lecz ta droga jest bardzo trudna. Psychologia uczy, że człowiek uczy się szybciej czerpiąc wiedzę wszelkimi sposobami, tak więc należy wybierać mądrze, 1/1000 jest mędrcem (statystyka biblijna). Przypuszczam, że w epoce powszechnej edukacji jest ich więcej. Kończąc dodam - co jest konieczne - wiedza szczątkowa może zaszkodzić.

W tym sensie można np. mówić o mądrości nauczyciela, który wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną radzi sobie z kształceniem niesfornego ucznia, czy mądrości szefa, który w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i praktyczną znajmość stosunków międzyludzkich skutecznie zarządza wieloosobowym personelem.

1.1 Według Hermenutikosa MĄDROŚĆ to struktura prawdy, której obfitość można znaleźć np. w św. Biblii. Nauka mądrości powstała jako pierwsza i ma uznanie wśród wszystkich ludzi. Aby być mądrym nie powinno się zabijać własnej duszy, żyjąc w grzechu. Minimalna mądrość, która powinna być przestrzegana, została podana Mojżeszowi. W takim prostym ujęciu MĄDROŚĆ to: specyficzna wiedza, która wcielana w życie, jak każdy czyn, powraca do swego źródła. Owoce mądrości są trwałe, i umiłowanie jej, poprzez rozmyślania o jej prawidłach, prowadzi do stanu , jak to zwą Buddyści - oceanu mądrości. Należy w tym miejscu - na zakończenie - dodać, że mądrość przynosi owoc, owoc trwały, który pochodzi z drzewa życia, nawadnianego Duchem Świętym. Tak więc, raz osiągnięta, sprawia, że decyzje podejmowane przez człowieka, są słuszne, zarówno teraz jak i potem, a także podobają się Bogu, który błogosławi. Mądrość może rozpoznać mędrzec, a to za sprawą (termin psychologiczny) projekcji, rozumnym przychodzi to po namyśle, a kłamcy (wg św. Biblii) nie przypomni sobie o niej. W tym miejscu odsyłam do św. Biblii po wskazówki jak ją posiąść. Nie należy też gardzić inną lekturą. Samouctwem można przewyższyć nauczycieli, lecz ta droga jest bardzo trudna. Psychologia uczy, że człowiek uczy się szybciej czerpiąc wiedzę wszelkimi sposobami, tak więc należy wybierać mądrze, 1/1000 jest mędrcem (statystyka biblijna). Przypuszczam, że w epoce powszechnej edukacji jest ich więcej. Kończąc dodam - co jest konieczne - wiedza szczątkowa może zaszkodzić.

W tym sensie można np. mówić o mądrości nauczyciela, który wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną radzi sobie z kształceniem niesfornego ucznia, czy mądrości szefa, który w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i praktyczną znajmość stosunków międzyludzkich skutecznie zarządza wieloosobowym personelem.NewsLetter Sign Up !

Please enter your Email and Name to join.

Digital Newsletter

To unsubsribe please click here ».